17 มิถุนายน 2562 ชาวโคราชเร่งสูบน้ำเข้านาหลังฝนทิ้งช่วง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_419615/

ชาวนาในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หลายรายกำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ข้าวนาปีที่กำลังเจริญเติบโตเริ่มเหี่ยวเฉา เนื่องจากขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว โดยนายแดง บุญพิมาย อายุ 63 ปี ชาวนาในตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย กล่าวว่าได้ลงทุนปลูกข้าวปี เป็นข้าวหอมมะลิ จำนวน 46 ไร่  ซึ่งต้นข้าวกำลังเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า แต่ปัจจุบันกลับประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานหลายสัปดาห์ ทำให้จำเป็นต้องนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำจากคลองน้ำชลประทานพิมายไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวนาปี  ไม่ให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาและยืนต้นตาย โดยปกติในช่วงฤดูทำนาปลูกข้าวของทุกปี พื้นที่อำเภอพิมายจะมีฝนตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาล แต่ในปีนี้ กลับมีฝนตกลงมาน้อยกว่าทุกๆปี ทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนแล้ว ทำให้เกษตรกรทำนาปลูกข้าวหลายราย จำเป็นต้องลงทุนนำเครื่องสูบมาเร่งสูบน้ำเข้าที่นาของตนเอง เพื่อป้องกันต้นข้าวที่เริ่มโตไม่ให้เหี่ยวเฉาตาย จะได้ใส่ปุ๋ยให้เจริญเติบโตทันกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี